Oppaan KVK - ruotsi, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

RUOTSIN KURSSIT tiedekunnittain

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

901050Y Toinen kotimainen kieli, kirjallinen kielitaito (BMTK), 1 op
901051Y Toinen kotimainen kieli, suullinen kielitaito (BMTK), 2 op

Humanistinen tiedekunta

901030Y Toinen kotimainen kieli, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y Toinen kotimainen kieli, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Kasvatustieteiden tiedekunta

901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (KTK), 1 op
901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK), 1 op

Kurssin voi suorittaa myös verkossa. Lisätietoja tästä videosta!

Luonnontieteellinen tiedekunta

901034Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (LuTK), 1 op
901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (LuTK), 1 op

Kurssin voi suorittaa myös verkossa. Lisätietoja tästä videosta!

Lääketieteellinen tiedekunta

901036Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (LL), 1 op
901037Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (LL), 2 op

901038Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HLL), 1 op
901039Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HLL), 2 op

Fortsättningskurs: 901025Y Tala med för medicinare (LL och HLL, grupp 2 på Kontinkangas vårtermin 2021)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op
901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op

Kielisivuaineen ruotsin kurssi: 901025A Tala med! 4 op

Teknillinen tiedekunta

901044Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (TTK), 1 op
901045Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (TTK), 1 op

Kurssin voi suorittaa myös verkossa. Lisätietoja tästä videosta!

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

901048Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (TST + TOL), 1 op
901049Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (TST + TOL), 1 op

 Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Opas ei sisällä opintojaksoja