Oppaan Avoin yliopisto - Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
ayA113302 Elämänkatsomustieto, aineopinnot (AVOIN YO) 35 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700682A Etiikan erityiskysymyksiä (AVOIN YO) 5 op     
ay700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka (AVOIN YO) 5 op     
ay700676A Maailman uskonnot (AVOIN YO) 5 op     
ay700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt (AVOIN YO) 5 op     
ay700684A Sukupuolet yhteiskunnassa (AVOIN YO) 5 op     
ay700687A Tieteen ja uskonnon suhde (AVOIN YO) 5 op     
ay700685A Tieto, arvot ja ihmisyys (AVOIN YO) 5 op     
ayA111802 Filosofia, aineopinnot (AVOIN YO) 35 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa (AVOIN YO) 5 op     
ay700626A Filosofian erikoisalat (AVOIN YO) 5 op     
ay700622A Nykyajan filosofia (AVOIN YO) 5 op     
ay700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne (AVOIN YO) 5 op     
ay700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan (AVOIN YO) 5 op     
ay700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (AVOIN YO) 5 op     
ay700627A Tutkimusseminaari (AVOIN YO) 5 op     
ayA112802 Informaatiotutkimus, aineopinnot (AVOIN YO) 35-36 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka (AVOIN YO) 5 op     
ay694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi (AVOIN YO) 5 op     
ay694694A Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede (AVOIN YO) 5 op     
ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5 op     
ay694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa (AVOIN YO) 5 op     
ay694698A Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen (AVOIN YO) 5 op     
ay694692A Työharjoittelu (AVOIN YO) 6 op     
ayA110702 Kirjallisuus, aineopinnot (AVOIN YO) 35 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay687175A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus (AVOIN YO) 5 op     
ay687156A Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit (AVOIN YO) 5 op     
ay687184A Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (AVOIN YO) 5 op     
ay687174A Kirjallisuus yhteiskunnassa (AVOIN YO) 5 op     
ay687157A Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (AVOIN YO) 5 op     
ay687173A Kirjallisuushistoria 4: Suomi (AVOIN YO) 5 op     
ay687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus (AVOI YO) 5 op     
ay700740P Lakitiedon kurssi (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay693723A Svenska för pedagoger (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay694612A Täydentävä kirjallisuustentti (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay694943A Viron alkeiskurssi (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ayA100009 Yhteiskuntaoppi (AVOIN YO) 60 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot