Oppaan Avoin yliopisto - Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
ayA100017 Digitaaliset ihmistieteet (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay708200P Digitaaliset kulttuurit (AVOIN YO) 5 op     
ay708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä (AVOIN YO) 5 op     
ay708202P Erikoistumisopinnot (AVOIN YO) 5-10 op     
ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5 op     
ay708204P Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö (AVOIN YO) 2 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay708205P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO) 2 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ayA113101 Elokuvatutkimus, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay687518P Elokuva ja historiantutkimus (AVOIN YO) 5 op     
ay687515P Elokuvan historia (AVOIN YO) 5 op     
ay687519P Elokuvan lajit (AVOIN YO) 5 op     
ay687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (AVOIN YO) 5 op     
ay687517P Mediakasvatuksen perusteet (AVOIN YO) 5 op     
ayA113301 Elämänkatsomustieto, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700679P Etiikan perusteet (AVOIN YO) 5 op     
ay700681P Globaalit ongelmat ja nationalismi (AVOIN YO) 5 op     
ay700677P Johdatus elämänkatsomustietoon (AVOIN YO) 5 op     
ay700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan (AVOIN YO) 5 op     
ay700678P Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus (AVOIN YO) 5 op     
ayA110101 Englannin kieli, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay682428P Academic Writing and Communication (AVOIN YO) 5 op     
ay682376P Approaches to English Language Studies (AVOIN YO) 5 op     
ay682377P Introduction to Literature in English (AVOIN YO) 5 op     
ay682430P Introduction to North American Studies (AVOIN YO) 5 op     
ay682374P Speech Production and Communication (AVOIN YO) 5 op     
ayA111801 Filosofia, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (AVOIN YO) 5 op     
ay700601P Filosofian historia (AVOIN YO) 5 op     
ay700600P Johdatus filosofiaan (AVOIN YO) 5 op     
ay700620P Klassinen teos ja sen tulkinta (AVOIN YO) 5 op     
ay700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka (AVOIN YO) 5 op     
ayA113801 Historia, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700125P Aatteiden ja oppien historia (AVOIN YO) 5 op     
ay700127P Johdatus tutkimusmenetelmiin (AVOIN YO) 5 op     
ay700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan (AVOIN YO) 5 op     
ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen (AVOIN YO) 5 op     
ay700124P Uusin aika (AVOIN YO) 5 op     
ayA114001 Japani-opinnot, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700565P Itä-Aasian historia (AVOIN YO) 5 op     
ay700579P Japani muuttuvassa maailmassa (AVOIN YO) 5 op     
ay700587P Japanin kulttuurihistoria (AVOIN YO) 5 op     
ay700574P Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet (AVOIN YO) 5 op     
ay700577P Japanin politiikka (AVOIN YO) 5 op     
ay700576P Japanin taide ja estetiikka (AVOIN YO) 5 op     
ay700578P Japanin talous (AVOIN YO) 5 op     
ay700584P Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan (AVOIN YO) 5-15 op     
ay700540P Johdanto latinan kieleen I (AVOIN YO) 2 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ayA118001 Kansainvälinen yritysviestintä, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay693398P Kulttuurit ja organisaatiot (AVOIN YO) 5 op     
ay693395P Markkinointiviestintä (AVOIN YO) 5 op     
ay693396P Palvelumuotoilu (AVOIN YO) 5 op     
ay693399P Projektijohtaminen (AVOIN YO) 5 op     
ay693397P Tekninen viestintä (AVOIN YO) 5 op     
ayA110701 Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay687171P Kirjallisuuden praktikum I (AVOIN YO) 5 op     
ay687172P Kirjallisuuden praktikum II (AVOIN YO) 5 op     
ay687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I (AVOIN YO) 5 op     
ay687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle (AVOIN YO) 5 op     
ay687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään (AVOIN YO) 5 op     
ayA116401 Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay687362P Aineellinen kulttuuri (AVOIN YO) 5 op     
ay687361P Biologia ja kulttuuri (AVOIN YO) 5 op     
ay687363P Ihminen ja ympäristö (AVOIN YO) 5 op     
ay687359P Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan (AVOIN YO) 5 op     
ay687360P Sosiaalinen maailma (AVOIN YO) 5 op     
ay700500P Latinan alkeiskurssi (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay700501P Latinan jatkokurssi (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ayA110501 Logopedian sivuaineopinnot, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay694824P Johdatus lasten- ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin (AVOIN YO) 6 op     
ay694817P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen (AVOIN YO) 2 op     
ay694809P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys (AVOIN YO) 6 op     
ay694700P Logopedian peruskurssi (AVOIN YO) 6 op     
ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (AVOIN YO) 5 op     
ayA110801 Monimediainen luova kerronta, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay687192P Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen (AVOIN YO) 15 op     
ay687191P Johdatus luovaan kerrontaan (AVOIN YO) 10 op     
ay687193P Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen (AVOIN YO) 15 op     
ay687194P Proosakerronta (AVOIN YO) 15 op / 15 ov     
ay694964P Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO) 2 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ayA116101 Pohjoissaame vieraana kielenä, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi (AVOIN YO) 5 op     
ay683401P Pohjoissaamen jatkokurssi (AVOIN YO) 5 op     
ayA116901 Ruotsin kieli, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay693689P Grammatik I (AVOIN YO) 5 op     
ay693690P Kultur och samhälle (AVOIN YO) 5 op     
ay693688P Språkfärdighet I (AVOIN YO) 5 op     
ay693728P Språkfärdighet 2 (AVOIN YO) 5 op     
ay693691P Svensk fonetik med uttal (AVOIN YO) 5 op     
ayA115801 Saamelainen kulttuuri, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (AVOIN YO) 5 op     
ayA110401 Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay694938P Kielen kehitys ja vaihtelu (AVOIN YO) 5 op     
ay694937P Kielenhuolto (AVOIN YO) 5 op     
ay694940P Lauseoppi (AVOIN YO) 5 op     
ay694941P Tekstioppi (AVOIN YO) 5 op     
ay694939P Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO) 5 op     
ayA112301 Taidehistoria, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay687600P Johdatus taidehistoriaan (AVOIN YO) 5 op     
ay687610P Kotimaan ekskursio (AVOIN YO) 5 op     
ay687609P Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti (AVOIN YO) 5 op     
ay687608P Taidehistorian peruskurssi, luennot (AVOIN YO) 5 op     
ay687611P Valinnaiset opinnot (AVOIN YO) 5 op     
ayA100001 Viestintä, perusopinnot (AVOIN YO) 25-30 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay695100P Johdatus viestintään (AVOIN YO) 5 op     
ay694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (AVOIN YO) 5 op     
ay694531S Mediakulttuurin muutos (AVOIN YO) 5 op     
ay694597S Mitä on tiedeviestintä (AVOIN YO) 5 op     
ay695105P PR-viestintä (AVOIN YO) 5 op     
ay694533S Viestinnän tutkimus (AVOIN YO) 5 op     
Avaa Yleisopinnot