Oppaan Oulun yliopiston kesäopinnot 2020, 2019-20...2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
721348S Advanced Microeconomics 6 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Hae opetus 
780660S Advanced water treatment chemistry 5 op  Kemian ala  
780683S Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu 7 op  Kemian ala  
693713S Andraspråksinlärning 5 op  Humanistinen tiedekunta  
477508S Automation in Metallurgical Industry 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
782608S Battery chemistries and components 5 op  Kemian ala  
750657S Biologian aineenopettajan pro gradu -tutkielma 20-40 op  Biologian ala  
750658S Biologian pro gradu -tutkielma 40 op  Biologian ala  
080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö 5-10 op  Terveystieteiden ala  
477123S Chemical processing of biomasses 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
721963S Corporate Finance 6 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
693709S Dialektologi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
744631S Dissertation 15 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
751651S Eläinten syventävä lajintuntemus 4-8 op  Biologian ala  
791610S Erikoistumisalan tentti 5 op  Maantieteen ala  
790602S Erikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka 5 op  Maantieteen ala  
790603S Erikoistumisjakso: geoinformatiikka 5 op  Maantieteen ala  
790604S Erikoistumisjakso: kulttuurimaantiede 5 op  Maantieteen ala  
790605S Erikoistumisjakso: luonnonmaantiede 5 op  Maantieteen ala  
790606S Erikoistumisjakso: matkailumaantiede 5 op  Maantieteen ala  
700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I 5 op  Humanistinen tiedekunta  
700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II 5 op  Humanistinen tiedekunta  
721352S Fundamentals of Economics 6 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
721070S Globally Responsible Business 6 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
408044S Graduseminaari 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
791616S Harjoittelu 5 op  Maantieteen ala  
750615S Harjoittelu 10-15 op  Biologian ala  
460004S Harjoittelu II 5 op  Konetekniikan ala  
751660S Hyönteiskokoelman laatiminen 2-6 op  Biologian ala  
687165S Identiteetti, kulttuuri ja yhteiskunta 4-10 op  Humanistinen tiedekunta  
488215S Industry and Environment 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
801623S Johdatus koodausteoriaan 5 op  Matematiikan ala  
353332S Johtamisen harjoittelu 10 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
353218S Johtamisen harjoittelu, osa 1 5 op  Terveystieteiden ala  
353208S Johtamisen soveltava reflektointi Osa I 5 op  Terveystieteiden ala  
353312S Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu 10 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
413060S Kasvatussemiotiikka 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
752608S Kasvien syvennetty lajintuntemus I 6 op  Biologian ala  
752625S Kasvien syvennetty lajintuntemus II 5-8 op  Biologian ala  
694952S Kielihistoria 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687148S Kirjallisuuden opetus 4-10 op  Humanistinen tiedekunta  
352226S Kliininen harjoittelu 10 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
413030S Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
763612S Kvanttimekaniikka I 10 op  Fysiikan ala  
477623S Laajat automaatio- ja informaatiojärjestelmät 10 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
750626S Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi 5 op  Biologian ala  
080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö 5-10 op  Terveystieteiden ala  
580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op  Terveystieteiden ala  
580202S Lääketieteen tekniikan projektityö 5 op  Terveystieteiden ala  
521284S Lääketieteen tekniikan projektityö 5 op  Tietotekniikan ala  
790607S Maantieteen syventävä kirjallisuus 1-5 op  Maantieteen ala  
751642S Maastolajintuntemus 2 op  Biologian ala  
477124S Mechanical processing of biomasses 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
493301A Mining geophysics 5 op  Kaivannaisala  
492603S Mining Project feasibility study 5 op  Kaivannaisala  
744692S MSc thesis, additional experimental work 0-30 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
744691S MSc thesis (Pro gradu) 30 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
693710S Namnforskning 5 op  Humanistinen tiedekunta  
521260S Ohjelmoitava Web 5 op  Tietotekniikan ala  
761685S Optiikka 5 op  Fysiikan ala  
783639S Orgaaninen kemia III 5 op  Kemian ala  
744629S Orientation to biochemical work 0-15 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
744628S Orientation to research work 0-15 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
408014S Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
687144S Pohjoinen kirjallisuus ja kulttuuri 4-10 op  Humanistinen tiedekunta  
721066S Principles of Econometrics 6 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15 op  Terveystieteiden ala  
580213S Pro gradu -tutkielma/Lääketieteen tekniikka 30 op  Terveystieteiden ala  
353410S Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op  Terveystieteiden ala  
353334S Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari terveyshallintotiede 35 op  Terveystieteiden ala  
353305S Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaarit, hoitotiede 25 op  Terveystieteiden ala  
750613S Projektityö 2-15 op  Biologian ala  
493607S Quality requirements for concentrate 5 op  Kaivannaisala  
721476S Readings in Marketing 6 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
752616S Sienikurssi 3 op  Biologian ala  
693714S Sociolingvistik 5 op  Humanistinen tiedekunta  
693715S Språkhistoria 5 op  Humanistinen tiedekunta  
752692S Suokurssi 5 op  Biologian ala  
750656S Syventävien aineiden loppukuulustelu 10 op  Biologian ala  
782639S Sähkökemia 5 op  Kemian ala  
477607S Säätö- ja systeemitekniikan kehittyneet menetelmät 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
477624S Säätötekniikan menetelmät 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
080919S Terveysteknologian erikoistyö 5-10 op  Terveystieteiden ala  
694637S Terveystieto ja -viestintä 5 op  Humanistinen tiedekunta  
694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus 5 op  Humanistinen tiedekunta  
694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus 5 op  Humanistinen tiedekunta  
780601S Tutkimusprojekti 12 op  Kemian ala  
580214S Tutkimussuunnitelma Pro gradu 5 op  Terveystieteiden ala  
521154S UBISS - International UBI Summer School 5 op  Tietotekniikan ala  
750649S Valinnaiset kuulustelut 2-10 op  Biologian ala  
402149S Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
477525S Älykkäät laskennalliset menetelmät automaatiossa 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
Avaa Aineopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot
Avaa Harjoittelu