Oppaan Oulun yliopiston kesäopinnot 2020, 2019-20...2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
694714A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt 5 op  Humanistinen tiedekunta  
694830A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia 6 op  Humanistinen tiedekunta  
477221A Aine- ja energiataseet 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
802355A Algebralliset rakenteet 5 op  Matematiikan ala  
802354A Algebran perusteet 5 op  Matematiikan ala  
790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat 5 op  Maantieteen ala  
800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta 5 op  Matematiikan ala  
781301A Epäorgaaninen kemia I 5 op  Kemian ala  
781302A Epäorgaaninen kemia II 5 op  Kemian ala  
802357A Euklidiset avaruudet 5 op  Matematiikan ala  
791635A Fennoskandian luonnonmaantiede 5 op  Maantieteen ala  
761315A Fysiikan laboratoriotyöt 3 5 op  Fysiikan ala  
781303A Fysikaalinen kemia I 5 op  Kemian ala  
781304A Fysikaalinen kemia II 5 op  Kemian ala  
801399A Geometria 5 op  Matematiikan ala  
790340A Globaali kehitysproblematiikka 5 op  Maantieteen ala  
460003A Harjoittelu I 5 op  Konetekniikan ala  
450506A Harjoittelu 2 5 op  Arkkitehtuurin ala  
700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot 5 op  Humanistinen tiedekunta  
790347A Ihmismaantiede arjessa ja koulussa 5 op  Maantieteen ala  
694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
781308A Instrumenttianalytiikka 5 op  Kemian ala  
800318A Integraali 5 op  Matematiikan ala  
800317A Jatkuvuus ja derivaatta 5 op  Matematiikan ala  
521077P Johdatus elektroniikkaan 5 op  Sähkötekniikan ala  
580209A Kandidaatin tutkielma 10 op  Terveystieteiden ala  
740376A Kandidaatintutkielma 10 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
407045A Kandidaatintutkielma 10 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
756343A Kasviekologian kenttäkurssi 5 op  Biologian ala  
752362A Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio 2-6 op  Biologian ala  
687175A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687177A Kirjallisuuden opetustyöpaja 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687173A Kirjallisuushistoria 4: Suomi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
477502A Koesuunnittelu ja kokeellisen datan analysointi 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
790348A Korvaava kirjatentti (KM-ET) 5 op  Maantieteen ala  
687179A Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät 5 op  Humanistinen tiedekunta  
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
763312A Kvanttimekaniikka I 10 op  Fysiikan ala  
694819A Lasten- ja aikuisneurologia 5 op  Humanistinen tiedekunta  
694833A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II 7 op  Humanistinen tiedekunta  
802320A Lineaarialgebra 5 op  Matematiikan ala  
755313A Lintujen maastolajintuntemus 1-5 op  Biologian ala  
750366A LuK-loppukuulustelu 5 op  Biologian ala  
790346A Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin 5 op  Maantieteen ala  
755322A Maaeläimistön kenttäkurssi 5 op  Biologian ala  
790325A Maantieteen soveltava kirjallisuus 1-5 op  Maantieteen ala  
790349A Maapallon aluemaantiede 5 op  Maantieteen ala  
694944A Murteet ja nykypuhekieli 5 op  Humanistinen tiedekunta  
781305A Orgaaninen kemia I 5 op  Kemian ala  
781306A Orgaaninen kemia II 5 op  Kemian ala  
740382A Orientation to biochemical work 0-6 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
740383A Orientation to research work 0-6 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
750313A Projektityö 2-15 op  Biologian ala  
477501A Prosessidynamiikka 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
756311A Puutarhakasvien lajintuntemus 5 op  Biologian ala  
802336A Salausmenetelmät 5 op  Matematiikan ala  
694945A Sanasto ja nimistö 5 op  Humanistinen tiedekunta  
800321A Sarjat ja approksimointi 5 op  Matematiikan ala  
693697A Sociolingvistik 5 op  Humanistinen tiedekunta  
461102A Statiikka 5 op  Konetekniikan ala  
687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 5 op  Humanistinen tiedekunta  
761314A Termofysiikka 5 op  Fysiikan ala  
693469A Textlinguistik 5 op  Humanistinen tiedekunta  
801396A Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi 5 op  Matematiikan ala  
750380A Työelämään tutustuminen 1-5 op  Biologian ala  
780341A Työharjoittelu teollisuudessa I 2 op  Kemian ala  
780342A Työharjoittelu teollisuudessa II 4 op  Kemian ala  
780343A Työharjoittelu teollisuudessa III 6 op  Kemian ala  
780344A Työharjoittelu teollisuudessa IV 8 op  Kemian ala  
580120A Työharjoittelu 1 1-5 op  Terveystieteiden ala  
580121A Työharjoittelu 2 1-5 op  Terveystieteiden ala  
694612A Täydentävä kirjallisuustentti 5 op  Humanistinen tiedekunta  
450502A Ulkomaan ekskursio 2 op  Arkkitehtuurin ala  
750349A Valinnaiset kuulustelut 2-10 op  Biologian ala  
755321A Vesiekologian kenttäkurssi 5 op  Biologian ala  
766344A Ydin- ja hiukkasfysiikka 5 op  Fysiikan ala Hae opetus 
781309A Ympäristökemia 5 op  Kemian ala  
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot
Avaa Harjoittelu