Oppaan Oulun yliopiston kesäopinnot 2020, 2019-20...2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
802159P Analyysin perusteet kauppatieteilijöille 5 op  Matematiikan ala  
693463P Deutsche Grammatik I 5 op  Humanistinen tiedekunta  
031076P Differentiaaliyhtälöt 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
754629S Field skills for ecologist 1-10 op  Biologian ala  
800119P Funktiot ja raja-arvo 5 op  Matematiikan ala  
761120P Fysiikan laboratoriotyöt 2 5 op  Fysiikan ala  
766101P Fysiikan matematiikkaa 5 op  Fysiikan ala  
407518A Global citizenship education 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
724112P Investointi- ja rahoituspäätökset 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
780119P Johdatus analyyttiseen kemiaan 5 op  Kemian ala  
694824P Johdatus lasten- ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op  Humanistinen tiedekunta  
802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op  Matematiikan ala  
811103P Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
780116P Johdatus orgaaniseen kemiaan 5 op  Kemian ala  
806118P Johdatus tilastotieteeseen 5 op  Matematiikan ala  
724105P Johdon laskentatoimi 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Hae opetus 
724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
694938P Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op  Humanistinen tiedekunta  
694937P Kielenhuolto 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687171P Kirjallisuuden praktikum I 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687172P Kirjallisuuden praktikum II 5 op  Humanistinen tiedekunta  
724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op  Humanistinen tiedekunta  
724107P Markkinoinnin käytännöt 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
724106P Markkinoinnin perusteet 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka  
031075P Matematiikan peruskurssi II 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille 7 op  Matematiikan ala  
031078P Matriisialgebra 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka  
802120P Matriisilaskenta 5 op  Matematiikan ala Hae opetus 
802160P Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille 5 op  Matematiikan ala  
761118P-02 Mekaniikka 1, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov  Fysiikan ala  
761118P-01 Mekaniikka 1, luennot ja tentti 0 op / 0 ov  Fysiikan ala  
521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op  Tietotekniikan ala Hae opetus 
811104P Ohjelmointi 1 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
694816P Puheen akustiikka 2 op  Humanistinen tiedekunta  
724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
693692P Svensk språk- och samhällshistoria 5 op  Humanistinen tiedekunta  
761119P-02 Sähkömagnetismi 1, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov  Fysiikan ala  
761119P-01 Sähkömagnetismi 1, luennot ja tentti 0 op / 0 ov  Fysiikan ala Hae opetus 
724110P Taloustieteen perusteet 5 op  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille 5 op  Matematiikan ala  
806119P Tilastotieteen jatkokurssi 5 op  Matematiikan ala  
801195P Todennäköisyyslaskenta 5 op  Matematiikan ala  
700124P Uusin aika 5 op  Humanistinen tiedekunta  
780117P Yleinen ja epäorgaaninen kemia A 5 op  Kemian ala  
780118P Yleinen ja epäorgaaninen kemia B 5 op  Kemian ala  
687809P Ympäristö- ja ilmastohistoria 5 op  Humanistinen tiedekunta  
694939P Äänne- ja muoto-oppi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
Avaa Yleisopinnot
Avaa Harjoittelu