Oppaan Avoin yliopisto - Terveys- ja hyvinvointialat, 2020-21 tiedot



Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
ayA551112 FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay353405P Asiakkuus digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä (AVOIN YO) 5 op     
ay041201A Basics in eHealth (AVOIN YO) 5 op     
ay353406P Digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (AVOIN YO) 5 op     
ay353408P Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa (AVOIN YO) 5 op     
ay353407P Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjetelmässä (AVOIN YO) 5 op     
ay352256P Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay353401P Näyttöön perustuva kuntoutus (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ayA551101 Terveystieteiden perusopinnot (AVOIN YO) 25 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
ay351210P Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana (AVOIN YO) 5 op     
ay351208P Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1 (AVOIN YO) 2 op     
ay351209P Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2 (AVOIN YO) 3 op     
ay351213P Kansainvälisyys terveydenhuollossa (AVOIN YO) 5 op     
ay351212P Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (AVOIN YO) 5 op     
ay351211P Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus (AVOIN YO) 5 op     
ay352257P Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä (AVOIN YO) 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto