Oppaan TTK - Prosessi- ja ympäristötekniikan ala, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Muu kokonaisuus
Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Opintosuunnan moduuli
Avaa Perusopinnot
Avaa Täydentävä moduuli