Oppaan LuTK - Maantieteen tutkinto-ohjelma, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

LuK-tutkinto, 180 op

Maantieteen opinnot, 85 op:

Perusopinnot, 30 op (kuuluvat kaikille):

Aineopinnot, väh. 55 op

Pakolliset opinnot, 25 op:

Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 30 op):

Kaikille kuuluvat opinnot, 21 op

Kieli- ja viestintäopinnot 8 op:

Yleisopinnot 3 op:

Tilastotieteen opinnot 10 op:

Sivuaineopinnot, 74 op.

Sivuaineopinnot koostuvat vapaasti valittavista opinnoista.

Sivuainevaatimukset (2 vaihtoehtoa):

1. vaihtoehto: kahdesta sivuaineesta "suppea" väh. 25 op:n kokonaisuus ja muita opintoja (25 op + 25 op + muita opintoja)

2. vaihtoehto: yhdestä sivuaineesta "laaja" väh. 60 op:n kokonaisuus ja muita opintoja (60 op + muita opintoja).

 

FM-tutkinto, 120 op


Maantieteen syventävät opinnot, 80 op:

Pakolliset maantieteen syventävät opinnot, 50 op:

Vapaavalinnaiset maantieteen syventävät opinnot, väh. 30 op:

On suositeltavaa käydä mahdollisimman monta kurssia oman erikoistumisalansa kurssivalikoimasta. Loput opinnoista valitaan muiden erikoistumisalojen tai vapaavalinnaisten maantieteen syventävien kurssivalikoimasta.

Aluekehitys ja aluepolitiikan (AA) opinnot:

Geoinformatiikan (GI) opinnot:

Kulttuurimaantieteen (KM) opinnot:

Luonnonmaantieteen (LM) opinnot:

Matkailumaantieteen (MM) opinnot:

Muut maantieteen syventävät vapaavalinnaiset opinnot:

Sivuaineopinnot, väh. 40 op

Sivuaineopinnot koostuvat vapaasti valittavista opinnoista. Opinnot voivat olla yksittäisiä kursseja, mutta kokonaisuuksia suositellaan.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot