Oppaan LuTK - Luonnontieteiden opinnot sivuaineopiskelijalle, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Aineopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A320309 Aluekehitys ja aluepolitiikka 25 op  Maantieteen ala  
790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat 5 op     
790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi 5 op     
792319A Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 5 op     
790602S Erikoistumisjakso: aluekehitys ja aluepolitiikka 5 op     
792301A Talousmaantiede ja sen sovellukset 5 op    Hae opetus 
A320305 Matkailualan opinnot 25 op  Maantieteen ala  
756347A Conservation of biodiversity 5 op     
790165P Korvaava opintojakso (MM) 3-5 op     
724106P Markkinoinnin perusteet 5 op     
790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi 5 op     
790320A Matkailusuunnittelu ja aluekehitys 5 op     
790161A Tourism, development and sustainability 5 op     
A300001 Ympäristönsuojelun perusteet 25-59 op  Luonnontieteellinen tiedekunta  
756347A Conservation of biodiversity 5 op     
771113P Geologian peruskurssi I 5 op    Hae opetus 
771114P Geologian peruskurssi II 5 op    Hae opetus 
790340A Globaali kehitysproblematiikka 5 op     
756348A Globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset vaikutukset 5-8 op     
754322A Hydrobiologian perusteet 5 op     
780119P Johdatus analyyttiseen kemiaan 5 op     
790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 5 op    Hae opetus 
790346A Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin 5 op     
752175P Ympäristöekologia 5 op     
773346A Ympäristögeologia 5 op     
781309A Ympäristökemia 5 op     
750116P Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö 5 op     
750199P Ympäristönsuojelun valinnaiset kuulustelut 2-6 op