Oppaan HuTK - Arkeologia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
687379S Arkeologia ja yhteiskunta 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687378S Arkeologisen tiedon hyödyntäminen ja välittäminen 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687331S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto, arkeologia) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
687330S Pro gradu -tutkielma 40 op  Humanistinen tiedekunta  
687329S Seminaari 10 op  Humanistinen tiedekunta  
687376S Syventävät teoria- ja metodiopinnot 10 op  Humanistinen tiedekunta  
687377S Työllistymistä tukevat opinnot 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687380S Vapaat opinnot 5 op  Humanistinen tiedekunta  
Avaa Aineopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot