Oppaan HuTK - Arkeologia, 2019-20 tiedot



Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
687365A Arkeologinen tiedonhankinta ja käsittely I 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687366A Arkeologinen tiedonhankinta ja -käsittely II 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687369A Biologisen antropologian ja bioarkeologian erikoistumiskurssi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687373A Kulttuuriperintö 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687326A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto, arkeologia) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
687375A Luonnontieteet ja arkeologia 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687371A Maiseman arkeologia 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687374A Materiaalisen kulttuurin tutkimus 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687368A Osteologian peruskurssi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687364A Pohjoisuus ja pohjoinen arkeologia 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687372A Sosiaalinen arkeologia 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687370A Spatiaalinen arkeologia 5 op  Humanistinen tiedekunta Hae opetus 
687367A Teoria- ja metodikurssi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
687325A Tutkielma ja kandidaattiseminaari 10 op  Humanistinen tiedekunta  
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot