Oppaan HuTK - Suomen kieli, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A110402 Suomen kieli, aineopinnot 45 op  Humanistinen tiedekunta  
694947A Fennistiikan teoriat ja metodit 5 op     
694929Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli) 0 op / 0 ov     
694914A Kandidaatintutkielma 10 op    Hae opetus 
694961A Kielikonsulttikurssi 5 op     
694916A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli) 0 op / 0 ov     
694944A Murteet ja nykypuhekieli 5 op    Hae opetus 
694945A Sanasto ja nimistö 5 op     
694946A Semantiikka 5 op     
694958Y Suomen kielen rakenne 5 op     
694942A Tekstilajit ja kirjoittaminen 5 op     
694943A Viron alkeiskurssi 5 op     
694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op     
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot