Oppaan HuTK - Suomen kieli, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Kieli- ja viestintäopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
902160Y Academic English for Humanities 2-5 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) 2 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
901031Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK) 3 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
695112P Viestintäosaaminen ja ohjaaminen 5 op  Humanistinen tiedekunta  
695111P Viestintätaidot ja vuorovaikutus 5 op  Humanistinen tiedekunta  
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot