Oppaan HuTK - Suomen kieli, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A110401 Suomen kieli, perusopinnot 25 op  Humanistinen tiedekunta  
694928Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli) 0 op / 0 ov     
694938P Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op     
694937P Kielenhuolto 5 op    Hae opetus 
694940P Lauseoppi 5 op     
694941P Tekstioppi 5 op     
694939P Äänne- ja muoto-oppi 5 op     
Avaa Yleisopinnot