Oppaan HuTK - Informaatiotutkimus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A112802 Informaatiotutkimus, aineopinnot 35-45 op  Humanistinen tiedekunta  
694617Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus) 0 op / 0 ov     
694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka 5 op     
694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja tuottaminen 5 op     
694694A Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede 5 op     
700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op    Hae opetus 
694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op     
694667A Kandidaatintutkielma 6 op     
694602A Kandidaattiseminaari 8 op     
694573A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/informaatiotutkimus) 0 op / 0 ov     
694633A Tilastotieteen peruskurssi 4 op     
694692A Työharjoittelu 6-8 op     
694612A Täydentävä kirjallisuustentti 5 op     
Avaa Perusopinnot