Oppaan HuTK - Informaatiotutkimus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A112801 Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op  Humanistinen tiedekunta  
694614Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus) 0 op / 0 ov     
694662P Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt 5 op    Hae opetus 
694661P Informaatiolukutaidot erilaisissa ympäristöissä 5 op    Hae opetus 
694677P Johdatus informaatiotutkimukseen 5 op     
700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun 5 op    Hae opetus 
694678P Tiedonhankinta ja -haku 5 op