Oppaan HuTK - Historia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A113804 Historia, arkistoalan suuntautumisvaihtoehto, syventävät opinnot 80 op  Humanistinen tiedekunta  
700136S Arkistoharjoittelu 12 op     
700131S Arkistolainsäädännön ja arkistotoimen perusteet 2 op     
700130S Asiakirjahallinnan perusteet 2 op     
700135S Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen perusteet 2 op     
700132S Asiakirjatiedon hallinta ja kuvailu 3 op     
700133S Asiakirjojen arvonmääritys ja seulonta 3 op     
700137S Asiakirjojen säilyvyys ja käyttötarve 2 op     
700140Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (arkistoalan suuntautumisvaihtoehto) 0 op / 0 ov     
700432S Kypsyysnäyte (historiatieteet) 0 op / 0 ov     
700430S Maisteriseminaari 10 op     
700431S Pro gradu -tutkielma 40 op     
700134S Sähköinen asiakirjahallinta 4 op    Hae opetus 
A113803 Historia, syventävät opinnot 60-80 op  Humanistinen tiedekunta  
700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I 5 op     
700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II 5 op     
700331S Historia ja työelämä 5-10 op     
706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia 5 op     
700326S Historiantutkimus nyt 5 op     
700425Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia) 0 op / 0 ov     
700432S Kypsyysnäyte (historiatieteet) 0 op / 0 ov     
700430S Maisteriseminaari 10 op     
700431S Pro gradu -tutkielma 40 op     
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot