Oppaan HuTK - Historia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op  Humanistinen tiedekunta  
A113802 Historia, aineopinnot 45 op  Humanistinen tiedekunta  
700321A Arktinen historia 5 op     
700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot 5 op    Hae opetus 
700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet) 0 op / 0 ov     
700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op    Hae opetus 
700423A Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia) 10 op    Hae opetus 
700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus 5 op    Hae opetus 
700424A Kypsyysnäyte /Historia 0 op / 0 ov     
700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielma 10 op     
700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö 5 op    Hae opetus 
700333P Tutkimusmenetelmät 5 op     
700323A Ympäristö ja terveys 5 op    Hae opetus 
700740P Lakitiedon kurssi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
700325A Valinnaiset historian lähialat 5 op  Humanistinen tiedekunta  
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot