Oppaan HuTK - Historia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Kieli- ja viestintäopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
900097Y Historiatieteiden viestintä 5 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) 2 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
901031Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK) 3 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
Avaa Perusopinnot