Oppaan HuTK - Historia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
687813P Energia ja ympäristö 5 op  Humanistinen tiedekunta  
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op  Humanistinen tiedekunta  
A113801 Historia, perusopinnot 25 op  Humanistinen tiedekunta  
700125P Aatteiden ja oppien historia 5 op     
700103Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet) 0 op / 0 ov     
700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op     
700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen 5 op    Hae opetus 
700126P Orientaatio historiantutkimukseen 5 op    Hae opetus 
700124P Uusin aika 5 op    Hae opetus 
700600P Johdatus filosofiaan 5 op  Humanistinen tiedekunta  
700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun 5 op  Humanistinen tiedekunta  
695100P Johdatus viestintään 5 op  Humanistinen tiedekunta  
683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 5 op  Giellagas-instituutti  
683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet 5 op  Giellagas-instituutti Hae opetus 
417138P Vapaasti valittavat opinnot 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta