Oppaan HuTK - Tieteiden ja aatteiden historia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A110905 Tieteiden ja aatteiden historia, historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehto 60-80 op  Humanistinen tiedekunta  
700231S Analyyttinen historianfilosofia 5 op     
700230S Esseiden kirjoittamisseminaari ja lukupiiri 5 op    Hae opetus 
700232S Hermeneutiikka historianfilosofiassa 5 op     
700243S Historiallinen epistemologia 5 op     
700239S Historian poliittinen käyttö 5 op     
700237S Historiankirjoituksen teoria ja historia 5 op    Hae opetus 
700234S Kulttuurien historianfilosofia 5 op     
700225S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia 0 op / 0 ov     
700244S Käsitehistoria ja käsitemuutoksen filosofia 5 op     
700240S Muistaminen ja suullinen historiankirjoitus 5 op     
700236S Narrativismi 5 op     
700238S Postmodernismi ja eettiset kysymykset historiankirjoituksessa 5 op     
700235S Pragmatismi historiankirjoituksessa 5 op     
700222S Pro gradu -tutkielma 40 op     
700242S Tieteenhistoriografian filosofia 5 op     
700221S Tieteiden ja aatteiden historian seminaari 10 op     
700241S Uudet mediat 5 op     
700233S Vanhat historianfilosofian mestarit 5 op     
A110903 Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot 60-80 op  Humanistinen tiedekunta  
700163S Filosofian historia 5 op     
700161S Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia 5 op     
700227Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (tieteiden ja aatteiden historia) 0 op / 0 ov     
700225S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia 0 op / 0 ov     
700166S Perehtyminen jonkin polittisen aatteen historiaan 5 op     
700165S Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan 5 op     
700222S Pro gradu -tutkielma 40 op     
700159S Syventävät metodiopinnot 5 op     
700164S Tiede ja politiikka 5 op     
700162S Tieteentutkimus 5 op     
700221S Tieteiden ja aatteiden historian seminaari 10 op     
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot