Oppaan HuTK - Tieteiden ja aatteiden historia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op  Humanistinen tiedekunta  
700740P Lakitiedon kurssi 5 op  Humanistinen tiedekunta  
A110902 Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot 45 op  Humanistinen tiedekunta  
700150A Antiikki ja keskiaika 5 op     
700153A Globaali aatehistoria 5 op     
700129A Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö 5 op     
700226A Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (tieteiden ja aatteiden historia) 10 op     
700224A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia) 0 op / 0 ov     
700214A Proseminaari ja proseminaaritutkielma (sivuaineopiskelijat) 10 op     
700151A Renessanssi ja valistus 5 op     
700158A Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia 5 op     
700160A Tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet 5 op     
700156A Tieteen ja teknologian historia 5 op    Hae opetus 
700155A Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa 5 op     
700167A Tieteiden ja aatteiden historian lähialat 5 op     
700333P Tutkimusmenetelmät 5 op     
700157A Uskonnollisten aatteiden historia 5 op     
700152A Uusin aika 5 op    Hae opetus 
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot