Oppaan HuTK - Saamelainen kulttuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A115803 Saamelainen kulttuuri, syventävät opinnot 80 op  Giellagas-instituutti  
683302Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (saamelainen kulttuuri) 0 op / 0 ov     
683391S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/saamelainen kulttuuri) 0 op / 0 ov     
683511S Perehtyminen teoriaan ja metodeihin 5 op     
683388S Pro gradu -tutkielma 40 op     
683513S Seminaari (saamelainen kulttuuri) 5 op     
683385S Syventyminen alan erityisteemoihin 10 op     
683512S Tieteellinen kirjoittaminen 5 op     
683514S Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu 15 op     
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot