Oppaan HuTK - Saamelainen kulttuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A115802 Saamelainen kulttuuri, aineopinnot 45 op  Giellagas-instituutti  
683301Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri) 0 op / 0 ov     
683384A Kandidaatintutkielma 10 op     
683390A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri) 0 op / 0 ov     
683397A Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö 5 op     
683508A Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot 5 op     
683480A Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen 5 op     
683396A Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä 5 op    Hae opetus 
683482A Saamentutkimuksen suuntauksia 5 op     
700333P Tutkimusmenetelmät 5 op     
683392A Valinnaiset opinnot tai harjoittelu 5 op     
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot