Oppaan HuTK - Saamelainen kulttuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Kieli- ja viestintäopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
900084Y Tieteellinen viestintä 5 op  Kieli- ja viestintäkoulutus Hae opetus 
901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) 2 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
901031Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK) 3 op  Kieli- ja viestintäkoulutus  
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot