Oppaan HuTK - Saamelainen kulttuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op  Humanistinen tiedekunta Hae opetus 
700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun 5 op  Humanistinen tiedekunta Hae opetus 
A117001 Pohjoissaame, perusopinnot 25 op  Giellagas-instituutti  
683462Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamen kieli) 0 op / 0 ov     
683521P Kirjoittaminen I 5 op    Hae opetus 
683522P Kääntäminen I 5 op     
683516P Pohjoissaamen lauseoppi 5 op     
683520P Sananmuodostusoppi 5 op     
683407P Taivutusoppi 5 op    Hae opetus 
683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op  Giellagas-instituutti  
683401P Pohjoissaamen jatkokurssi 5 op  Giellagas-instituutti  
A115801 Saamelainen kulttuuri, perusopinnot 25 op  Giellagas-instituutti  
683300Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri) 0 op / 0 ov     
683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5 op     
683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 5 op     
683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet 5 op    Hae opetus 
683505P Saamelaisten esihistoria ja historia 5 op     
683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet 5 op     
Avaa Yleisopinnot