Oppaan HuTK - Tiedeviestinnän maisteriohjelma, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Perusopinnot