Oppaan KTK - Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus, KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A250544 Kasvatustieteen syventävät opinnot (lo:n erillisvalinta) 60-62 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
408044S Graduseminaari 5 op    Hae opetus 
408036S Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa 5 op     
413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op    Hae opetus 
413030S Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op     
408040S Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari, osa 1 5 op     
408035S Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa 5 op    Hae opetus 
408043S Pro gradu -tutkielma 30 op     
408045S Tiivistelmä/ maturiteetti 0 op / 0 ov     
408039S Vaihtoehtoinen opintojakso 5 op     
Avaa Aineopinnot