Oppaan KTK - Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus, KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A256404 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (Erillisryhmät) 60 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
406051A Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto 5 op    Hae opetus 
406060A Integroiva projekti: Ilmiöiden monilukutaito 5 op    Hae opetus 
406061A Kandidaattivaiheen koulutyöskentely 5 op     
408041S Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari, osa 2 5 op     
406052A Matematiikka 5 op    Hae opetus 
406055A Taide- ja taitokasvatus I: musiikki, liikunta ja käsityö 5 op     
406056A Taide- ja taitokasvatus II: kuvataide ja käsityö 5 op     
406057A Taide- ja taitokasvatus III: Liikunta ja musiikki 5 op     
406058A Taide- ja taitokasvatus IV: Liikunta ja kuvataide 5 op     
406059A Taide- ja taitokasvatus V: Käsityö ja musiikki 5 op     
406053A Ympäristöoppi I: Elävä ympäristö 5 op    Hae opetus 
406054A Ympäristöoppi II: Ympäristön luonnonilmiöt 5 op    Hae opetus 
406049A Äidinkieli ja kirjallisuus I: Kieli ja tekstitaidot 5 op    Hae opetus