Oppaan KTK - Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus, KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
413066S Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
413060S Kasvatussemiotiikka 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
A250506 Kasvatustiede, syventävät opinnot 80 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
413061S Ammattietiikka ja ihmissuhdetyö 5 op     
408044S Graduseminaari 5 op     
413065S Kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtaminen ja kehittäminen 5 op     
413062S Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta 5 op     
413064S Koulutusekonomia 5 op     
413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op     
413030S Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op     
413063S Pedagogiset instituutiot 5 op     
408043S Pro gradu -tutkielma 30 op     
408045S Tiivistelmä/ maturiteetti 0 op / 0 ov     
413019S Työelämäopinnot 10 op     
413067S Koulutussosiologia 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
413068S Vertaileva kasvatustiede ja koulutustutkimus 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta