Oppaan KTK - Aineenopettajien pedagogiset opinnot, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
H251103 Kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot 30 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
050120A Ainedidaktiikka 5 op     
410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op     
410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op     
050122A Laaja-alainen ainedidaktiikka 5 op     
410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op     
050121A Perusharjoittelu 5 op     
H251104 Maisterin tutkinnon pedagogiset opinnot 30 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op     
410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op     
050124A Syventävä harjoittelu 5 op     
050123A Tutkiva ainedidaktiikka 10 op     
050125A Tutkiva opettajuus harjoittelussa 5 op