Oppaan TTK - Kemian ala, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
780683S Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu 7 op  Kemian ala  
781660S Analyyttisen kemian erikoistyö 30 op  Kemian ala  
781651S Analyyttisen kemian metrologian perusteet 5 op  Kemian ala  
781635S Analyyttisen kemian pro gradu 20 op  Kemian ala  
781650S Atomispektrometriset analyysitekniikat 5 op  Kemian ala  
781648S Epäorgaaninen rakennekemia 5 op  Kemian ala Hae opetus 
781607S Epäorgaanisen kemian erikoistyö 30 op  Kemian ala  
781602S Epäorgaanisen kemian pro gradu -tutkielma 20 op  Kemian ala  
782607S Fysikaalisen kemian erikoistyö 30 op  Kemian ala  
782602S Fysikaalisen kemian pro gradu -tutkielma 20 op  Kemian ala  
782640S Hydrometallurgisten prosessien kemia 5 op  Kemian ala  
782641S Katalyysi 5 op  Kemian ala  
782638S Kemian teolliset sovellutukset 5 op  Kemian ala  
781652S Kiinteän olomuodon kemia 5 op  Kemian ala Hae opetus 
781657S Koesuunnittelu 5 op  Kemian ala Hae opetus 
780699S Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov  Kemian ala  
781649S Näytteenotto ja näytteen esikäsittely 5 op  Kemian ala  
783639S Orgaaninen kemia III 5 op  Kemian ala  
783607S Orgaanisen kemian erikoistyö 30 op  Kemian ala  
783602S Orgaanisen kemian pro gradu -tutkielma 20 op  Kemian ala  
781658S Pinta-analyyttiset menetelmät 5 op  Kemian ala  
782637S Pintakemia 5 op  Kemian ala  
781627S Pääryhmien kemia 5 op  Kemian ala  
781655S Röntgenkristallografia 5 op  Kemian ala  
780690S Seminaariesitelmä 3 op  Kemian ala  
780685S Soveltavan kemian erikoistyö 30 op  Kemian ala  
780682S Soveltavan kemian pro gradu 20 op  Kemian ala  
782639S Sähkökemia 5 op  Kemian ala  
780601S Tutkimusprojekti 12 op  Kemian ala  
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot