Oppaan TTK - Kemian ala, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
050120A Ainedidaktiikka 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
761313A Atomifysiikka 1 5 op  Fysiikan ala Hae opetus 
A325202 Kemian aineopinnot 63-105 op  Kemian ala  
781301A Epäorgaaninen kemia I 5 op     
781302A Epäorgaaninen kemia II 5 op     
780354A Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 5 op     
781303A Fysikaalinen kemia I 5 op    Hae opetus 
781304A Fysikaalinen kemia II 5 op    Hae opetus 
780331A Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I 5 op    Hae opetus 
781308A Instrumenttianalytiikka 5 op    Hae opetus 
781321A Kandidaatintutkielma 8 op    Hae opetus 
780381A Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
781305A Orgaaninen kemia I 5 op    Hae opetus 
781306A Orgaaninen kemia II 5 op    Hae opetus 
781307A Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 5 op    Hae opetus 
780301A Tutkimusharjoittelu 9 op     
H325202 Kemian aineopinnot (aineenopettaja) 63-105 op  Kemian ala  
781301A Epäorgaaninen kemia I 5 op     
781302A Epäorgaaninen kemia II 5 op     
780354A Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 5 op     
780396A Fysiikan ja kemian demonstraatiot 2 op     
781303A Fysikaalinen kemia I 5 op    Hae opetus 
781304A Fysikaalinen kemia II 5 op    Hae opetus 
780331A Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I 5 op    Hae opetus 
781320A Kandidaatintutkielma 9 op     
780381A Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
781305A Orgaaninen kemia I 5 op    Hae opetus 
781306A Orgaaninen kemia II 5 op    Hae opetus 
781307A Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 5 op    Hae opetus 
780301A Tutkimusharjoittelu 9 op     
050122A Laaja-alainen ainedidaktiikka 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
050121A Perusharjoittelu 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
477222A Reaktorianalyysi 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala Hae opetus 
050124A Syventävä harjoittelu 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
477201A Taselaskenta 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala  
050123A Tutkiva ainedidaktiikka 10 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
050125A Tutkiva opettajuus harjoittelussa 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot