Oppaan TTK - Kemian ala, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
800119P Funktiot ja raja-arvo 5 op  Matematiikan ala Hae opetus 
761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1 5 op  Fysiikan ala  
761120P Fysiikan laboratoriotyöt 2 5 op  Fysiikan ala  
761108P Fysiikan maailmankuva 5 op  Fysiikan ala  
771113P Geologian peruskurssi I 5 op  Kaivannaisala Hae opetus 
771114P Geologian peruskurssi II 5 op  Kaivannaisala Hae opetus 
802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op  Matematiikan ala Hae opetus 
771115P Johdatus Suomen kallioperägeologiaan ja malmigeologiaan 5 op  Kaivannaisala  
771116P Johdatus Suomen maaperägeologiaan ja maaperän raaka-ainevaroihin 5 op  Kaivannaisala  
410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
A325201 Kemian perusopinnot 25-31.5 op  Kemian ala  
780119P Johdatus analyyttiseen kemiaan 5 op    Hae opetus 
780116P Johdatus orgaaniseen kemiaan 5 op     
780127P Kemian perustyöt 5 op     
780117P Yleinen ja epäorgaaninen kemia A 5 op    Hae opetus 
780118P Yleinen ja epäorgaaninen kemia B 5 op    Hae opetus 
802120P Matriisilaskenta 5 op  Matematiikan ala  
761118P Mekaniikka 1 5 op  Fysiikan ala  
761118P-02 Mekaniikka 1, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov    Hae opetus 
761118P-01 Mekaniikka 1, luennot ja tentti 0 op / 0 ov    Hae opetus 
771117P Mineralogian peruskurssi 5 op  Kaivannaisala Hae opetus 
410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
477013P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 5 op  Prosessi- ja ympäristötekniikan ala Hae opetus 
761119P Sähkömagnetismi 1 5 op  Fysiikan ala  
030005P Tiedonhankintakurssi 1 op  Teknillinen tiedekunta Hae opetus 
806113P Tilastotieteen perusteet 5 op  Matematiikan ala  
801195P Todennäköisyyslaskenta 5 op  Matematiikan ala Hae opetus 
Avaa Yleisopinnot