Oppaan Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelma, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
813316A Business Process Modeling 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
815303A Embedded Software Development Environments 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812351A Enterprise Systems 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
812331A Interaction Design 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
521150A Internetin perusteet 5 op  Sähkötekniikan ala  
812349A IT Infrastructure 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811393A Johdatus tutkimustyöhön 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
813307A Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811379A Käyttöliittymien perusteet 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
811375A Käyttöliittymäohjelmointi 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811383A LuK -tutkielma 7 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
815345A Ohjelmistoarkkitehtuurit 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812315A Ohjelmiston rakentaminen 10 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811346A Ohjelmistotekniikka 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
815338A Ohjelmointikielten periaatteet 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812339A Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812341A Olio-ohjelmointi 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812342A Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
814340A Pienryhmäohjaus 3 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811392A Preparatory Course for MSc Studies 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811366A Projektitoiminta 10 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
815305A Real Time Distributed Software Development 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
815312A Software Production and Maintenance 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
815311A Software Quality and Testing 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811336A Tietojenkäsittelyn yhteistoiminta 1-5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
814342A Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään 5-15 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
812332A Tietojärjestelmien suunnittelu 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811394A Tietokantajärjestelmät 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811395A Tietokantojen perusteet 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811312A Tietorakenteet ja algoritmit 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
811344A Tilastollisen data-analyysin perusteet tietojenkäsittelytieteilijöille 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
814311A Työharjoittelu ICT-tehtävissä 3-5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811391A Vaatimusmäärittely 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot