Oppaan LTK - Hyvinvointitekniikka, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
766326A Atomifysiikka 1 6 op  Fysiikan ala  
041201A Basics in eHealth 5 op  Lääketieteen ala Hae opetus 
580401A Biomateriaalien perusteet 2 op  Terveystieteiden ala  
521337A Digitaaliset suodattimet 5 op  Tietotekniikan ala  
521412A Digitaalitekniikka 1 6 op  Sähkötekniikan ala  
521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op  Sähkötekniikan ala  
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op  Sähkötekniikan ala  
521430A Elektroninen mittaustekniikka 6 op  Sähkötekniikan ala  
521145A Ihminen-tietokone -vuorovaikutus 5 op  Tietotekniikan ala Hae opetus 
521150A Internetin perusteet 5 op  Sähkötekniikan ala  
080901A Johdatus kliiniseen lääketieteen tekniikkaan 5 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin 5 op  Tietotekniikan ala Hae opetus 
580209A Kandidaatin tutkielma 10 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
763333A Kiinteän aineen fysiikka 4 op  Fysiikan ala  
080914S Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan seminaari 3 op  Terveystieteiden ala  
031044A Matemaattiset menetelmät 4 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka  
465105A Materiaalin tutkimustekniikat 5 op  Konetekniikan ala Hae opetus 
465075A Materiaalin tutkimustekniikka 3.5 op  Konetekniikan ala  
521302A Piiriteoria 1 5 op  Sähkötekniikan ala  
555242A Product development 5 op  Tuotantotalouden ala Hae opetus 
031080A Signaalianalyysi 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
764322A Solukalvojen biofysiikka 10 op  Fysiikan ala  
761359A Spektroskooppiset menetelmät 5 op  Fysiikan ala  
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op  Sähkötekniikan ala Hae opetus 
766328A Termofysiikka 6 op  Fysiikan ala  
040404A Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op  Oulun yliopisto, avoin yliopisto  
811312A Tietorakenteet ja algoritmit 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
464085A Tuotesuojaus 3.5 op  Konetekniikan ala  
580120A Työharjoittelu 1 1-5 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
580121A Työharjoittelu 2 1-5 op  Terveystieteiden ala  
764327A Virtuaaliset mittausympäristöt 5 op  Terveystieteiden ala Hae opetus 
766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 2 op  Fysiikan ala  
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Yleisopinnot