Oppaan LTK - Hyvinvointitekniikka, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
764163P Biolääketieteen fysiikan perusteet 5 op  Fysiikan ala  
764163P-01 Biolääketieteen fysiikan perusteet (osa 1) 0 op / 0 ov     
764163P-02 Biolääketieteen fysiikan perusteet (osa 2) 0 op / 0 ov     
031076P Differentiaaliyhtälöt 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka  
766106P Fysiikan laboratoriotyöt 2 4 op  Fysiikan ala  
040112A Fysiologia 15 op  Lääketieteen ala  
040112A-011 Fysiologia, biofysiikan ryhmäopetus 0.5 op     
040112A-021 Fysiologia, harjoitustyötentti 1 op     
040112A-04 Fysiologia, lopputentti 6 op     
040112A-01 Fysiologia, ryhmäopetus 2.5 op     
040112A-02 Fysiologia, tutkielma 2 op     
040112A-03 Fysiologia, välitentti 3 op     
757109P Genetiikan perusteiden luennot 5 op  Biologian ala  
811170P Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun 6 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
031077P Kompleksianalyysi 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
031075P Matematiikan peruskurssi II 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
031078P Matriisialgebra 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
031022P Numeeriset menetelmät 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka Hae opetus 
521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op  Tietotekniikan ala Hae opetus 
761111P Perusmekaniikka 5 op  Fysiikan ala  
555285A Projektinhallinnan peruskurssi 5 op  Tuotantotalouden ala Hae opetus 
764125P Solujen biofysiikan perusteet 5 op  Fysiikan ala  
761113P Sähkö- ja magnetismioppi 5 op  Fysiikan ala  
766116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 5 op  Fysiikan ala  
766116P-02 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov     
766116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus, tentti 0 op / 0 ov     
031021P Tilastomatematiikka 5 op  Sovellettu ja laskennallinen matematiikka  
555265P Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen 5 op  Tuotantotalouden ala  
761114P Yleinen aaltoliikeoppi 5 op  Fysiikan ala  
Avaa Yleisopinnot