Oppaan Tuotantotalouden ala, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Erikoismoduuli
Sulje Opintosuunnalle valmistava moduuli
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A400072 Opintosuunnalle valmistava moduuli 20-40 op  Teknillinen tiedekunta  
A440146 Opintosuunnalle valmistava moduuli, hyvinvointitekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
ay402961P Anatomian ja fysiologian perusteet (AVOIN YO) 5 op     
041201A Basics in eHealth 5 op     
764163P Biofysiikan perusteet 5 op     
580102P Johdatus hyvinvointitekniikkaan 5 op     
080901A Johdatus kliiniseen lääketieteen tekniikkaan 5 op    Hae opetus 
H440129 Opintosuunnalle valmistava moduuli, hyvinvointitekniikka 40 op     
521302A Piiriteoria 1 5 op     
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op     
761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 3 op     
A440145 Opintosuunnalle valmistava moduuli, kaivos- ja rikastustekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
477051A Automaatiotekniikka 5 op     
477304A Erotusprosessit 5 op     
477322A Lämmön- ja aineensiirto 5 op     
H440128 Opintosuunnalle valmistava moduuli, kaivos- ja rikastustekniikka 40 op     
477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I 5 op     
488010P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II 5 op     
477201A Taselaskenta 5 op     
477401A Termodynaamiset tasapainot 5 op     
477052A Virtaustekniikka 5 op     
A440141 Opintosuunnalle valmistava moduuli, konetekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
461106A Dynamiikka 5 op     
465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin 5 op     
465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin 5 op     
465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin 5 op     
462102A Koneautomaation toimilaitteet 5 op     
464102A Koneenosien suunnittelu 10 op     
464101A Koneenpiirustus ja CAD 5 op     
464101A Koneenpiirustus ja CAD 5 op     
465102A Konetekniikan materiaalit 5 op     
462103A Kunnossapidon perusteet 5 op     
462103A Kunnossapidon perusteet 5 op     
461103A Lujuusoppi I 5 op     
465104A Metallien lämpökäsittely ja hitsaus 5 op     
465103A Muokkauksen ja muovauksen perusteet 5 op     
H440124 Opintosuunnalle valmistava moduuli, koneensuunnittelu 40 op     
H440133 Opintosuunnalle valmistava moduuli, materiaalitekniikka 40 op     
H440134 Opintosuunnalle valmistava moduuli, tuotantotekniikka 40 op     
461102A Statiikka 5 op     
463103A Tuotannon laatu ja konepajatekniset mittaukset 5 op     
463103A Tuotannon laatu ja konepajatekniset mittaukset 5 op     
463102A Tuotantotekniikka I 5 op     
463102A Tuotantotekniikka I 5 op     
463104A Täydentävät valmistusmenetelmät 7 op     
463101A Valmistustekniikka 5 op     
463101A Valmistustekniikka 5 op     
463101A Valmistustekniikka 5 op     
A440147 Opintosuunnalle valmistava moduuli, ohjelmistotekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
521145A Ihminen-tietokone -vuorovaikutus 5 op     
521150A Internetin perusteet 5 op     
811379A Käyttöliittymien perusteet 5 op     
521457A Ohjelmistotekniikka 5 op     
H440130 Opintosuunnalle valmistava moduuli, ohjelmistotekniikka 40 op     
811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5 op     
811167P-01 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, harjoitustyö 0 op / 0 ov     
811167P-02 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, luennon tentti 0 op / 0 ov     
811395A Tietokantojen perusteet 5 op     
521286A Tietokonejärjestelmät 8 op     
811312A Tietorakenteet ja algoritmit 5 op     
A440143 Opintosuunnalle valmistava moduuli, prosessitekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
477051A Automaatiotekniikka 5 op     
477304A Erotusprosessit 5 op     
477322A Lämmön- ja aineensiirto 5 op     
H440126 Opintosuunnalle valmistava moduuli, prosessitekniikka 40 op     
477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I 5 op     
488010P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II 5 op     
477201A Taselaskenta 5 op     
477401A Termodynaamiset tasapainot 5 op     
477052A Virtaustekniikka 5 op     
A440142 Opintosuunnalle valmistava moduuli, rakentamistekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
464101A Koneenpiirustus ja CAD 5 op     
461103A Lujuusoppi I 5 op     
H440125 Opintosuunnalle valmistava moduuli, rakentamistekniikka 40 op     
466104S Pohjarakenteet ja niiden suunnittelu 5 op     
466102A Rakennesuunnittelun perusteet 3-5 op     
466111S Rakennusfysiikka 5 op     
466113S Rakentamistalous 5 op     
461102A Statiikka 5 op     
466101A Talonrakennuksen perusteet 5 op     
A440149 Opintosuunnalle valmistava moduuli, sähkötekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
521301A Digitaalitekniikka 1 8 op     
521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op     
521077P Johdatus elektroniikkaan 5 op     
521329A Langattoman tietoliikenteen harjoitustyö 5 op     
521104P Materiaalifysiikan perusteet 5 op     
H440132 Opintosuunnalle valmistava moduuli, sähkötekniikka 40 op     
521302A Piiriteoria 1 5 op     
521303A Piiriteoria 2 5 op     
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op     
A440148 Opintosuunnalle valmistava moduuli, tietotekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
521301A Digitaalitekniikka 1 8 op     
521145A Ihminen-tietokone -vuorovaikutus 5 op     
521150A Internetin perusteet 5 op     
521329A Langattoman tietoliikenteen harjoitustyö 5 op     
521457A Ohjelmistotekniikka 5 op     
H440131 Opintosuunnalle valmistava moduuli, tietotekniikka 40 op     
521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op     
521286A Tietokonejärjestelmät 8 op     
A440144 Opintosuunnalle valmistava moduuli, ympäristötekniikka 40 op  Tuotantotalouden ala  
477051A Automaatiotekniikka 5 op     
477304A Erotusprosessit 5 op     
477322A Lämmön- ja aineensiirto 5 op     
H440127 Opintosuunnalle valmistava moduuli, ympäristötekniikka 40 op     
477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I 5 op     
488010P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II 5 op     
477201A Taselaskenta 5 op     
477401A Termodynaamiset tasapainot 5 op     
477052A Virtaustekniikka 5 op     
Avaa Opintosuunnan moduuli
Avaa Perus- ja aineopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Syventävä moduuli
Avaa Täydentävä moduuli
Avaa Valinnaiset opinnot