Oppaan Tuotantotalouden ala, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Erikoismoduuli
Avaa Opintosuunnalle valmistava moduuli
Avaa Opintosuunnan moduuli
Sulje Perus- ja aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
A440120 Perus- ja aineopinnot, tuotantotalous 119.5-120 op  Tuotantotalouden ala  
555287A Case-kurssi 5 op     
031076P Differentiaaliyhtälöt 5 op    Hae opetus 
555204A Harjoittelu 5 op     
724105P Johdon laskentatoimi 5 op     
031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op     
031075P Matematiikan peruskurssi II 5 op    Hae opetus 
031078P Matriisialgebra 5 op     
555213A Myynti ja markkinointi 5 op     
521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op    Hae opetus 
555226A Operations and Production 5 op     
555203P Opiskelutaidot 2 op     
761111P Perusmekaniikka 5 op     
761111P-02 Perusmekaniikka, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov     
761111P-01 Perusmekaniikka, luennot ja tentti 0 op / 0 ov     
555242A Product development 5 op     
555285A Projektinhallinnan peruskurssi 5 op     
555286A Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op     
761113P Sähkö- ja magnetismioppi 5 op     
761113P-02 Sähkö- ja magnetismioppi, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov     
761113P-01 Sähkö- ja magnetismioppi, luennot ja tentti 0 op / 0 ov     
724110P Taloustieteen perusteet 5 op     
903012P Tekniikan saksa 3 6 op     
030005P Tiedonhankintakurssi 1 op     
031021P Tilastomatematiikka 5 op     
900009P Toinen kotimainen kieli (suomi) (TTK) 2 op     
901008P Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (TTK) 2 op     
555225P Tuotantotalouden peruskurssi 5 op     
900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä 2 op     
900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä 2 op     
555264P Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op     
555265P Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen 5 op     
761114P Yleinen aaltoliikeoppi 5 op     
761114P-02 Yleinen aaltoliikeoppi, laboratoriotyöt 0 op / 0 ov     
761114P-01 Yleinen aaltoliikeoppi, luennot ja tentti 0 op / 0 ov     
Avaa Perusopinnot
Avaa Syventävä moduuli
Avaa Täydentävä moduuli
Avaa Valinnaiset opinnot