Oppaan Tuotantotalouden ala, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
555300S Diplomityö 30 op  Tuotantotalouden ala  
555302S Kypsyysnäyte / diplomi-insinöörin tutkinto / tuotantotalous 0 op / 0 ov  Tuotantotalouden ala  
Avaa Aineopinnot
Avaa Erikoismoduuli
Avaa Opintosuunnalle valmistava moduuli
Avaa Opintosuunnan moduuli
Avaa Perus- ja aineopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Syventävä moduuli
Avaa Täydentävä moduuli
Avaa Valinnaiset opinnot