Oppaan Tuotantotalouden ala, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Erikoismoduuli
Avaa Opintosuunnalle valmistava moduuli
Avaa Opintosuunnan moduuli
Avaa Perus- ja aineopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
764163P-01 Biofysiikan perusteet (osa 1): Johdatus biofysiikkaan 0 op / 0 ov  Fysiikan ala  
764163P-02 Biofysiikan perusteet (osa 2) 0 op / 0 ov  Fysiikan ala  
Avaa Syventävä moduuli
Avaa Täydentävä moduuli
Avaa Valinnaiset opinnot