Oppaan Tietojenkäsittelytieteiden laitos opas, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
811120P Diskreetit rakenteet 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
811122P Johdatus ohjelmointiin 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
030005P Tiedonhankintakurssi 1 op  Teknillinen tiedekunta Hae opetus 
811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811167P-01 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, harjoitustyö 0 op / 0 ov     
811167P-02 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, luennon tentti 0 op / 0 ov     
810122P Tietokonearkkitehtuuri 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala  
811168P Tietoturva 5 op  Tietojenkäsittelytieteiden ala Hae opetus 
Avaa Yleisopinnot