Oppaan LTK - Lääketiede, 2014-15 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
040201A Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 21-22 op  Lääketieteen ala  
040201A-03 Anatomia, harjoitustöiden kuulustelut 6 op     
040201A-04 Anatomia, loppukuulustelu 4 op     
040201A-02 Anatomia, neuroanatomian kuulustelu 4 op     
040201A-01 Anatomia, solu- ja kehitysbiologian kuulustelu 7 op     
040106A Farmakologia ja toksikologia 10 op  Lääketieteen ala  
040106A-02 Farmakologia ja toksikologia, alkutentti 1 op     
040106A-05 Farmakologia ja toksikologia, lopputentti 1 op     
040106A-01 Farmakologia ja toksikologia, ryhmäopetus 2 op     
040106A-03 Farmakologia ja toksikologia, välitentti 1 3 op     
040106A-04 Farmakologia ja toksikologia, välitentti 2 3 op     
040112A Fysiologia 15 op  Lääketieteen ala  
040112A-011 Fysiologia, biofysiikan ryhmäopetus 0.5 op     
040112A-021 Fysiologia, harjoitustyötentti 1 op     
040112A-04 Fysiologia, lopputentti 6 op     
040112A-01 Fysiologia, ryhmäopetus 2.5 op     
040112A-02 Fysiologia, tutkielma 2 op     
040112A-03 Fysiologia, välitentti 3 op     
040116Y Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op  Lääketieteen ala  
040116Y-02 Muu opetus 2 op     
040116Y-01 Yhteisopetus OMK:n kanssa 3 op     
040127A Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op  Lääketieteen ala  
040127A-01 Kliininen farmakologia ja reseptioppi, kirjallinen osuus 0.5 op     
040127A-02 Kliininen farmakologia ja reseptioppi, reseptiosa 0.5 op     
040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 14-15 op  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta  
040103A-06 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Kurssityöt 1.5 op     
040103A-05 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia lopputentti 1 op     
040103A-09 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Potilastehtävä 0.5 op     
040103A-07 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Teemapäivä 0.5 op     
040103A-01 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Välitentti 1 3 op     
040103A-02 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Välitentti 2 2 op     
040103A-03 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Välitentti 3 3 op     
040103A-04 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Välitentti 4 3 op     
040119A Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 9.5-10 op  Lääketieteen ala  
040119A-01 Mikrobiologia: Alkutentti 0.5 op     
040119A-02 Mikrobiologia: laboratoriotyöt 2 op     
040119A-04 Mikrobiologia: lopputentti 7.5 op     
040117Y Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op  Lääketieteen ala  
040117Y-02 Sisätaudit 2 op     
040117Y-01 Yleislääketiede 2 op     
040104A Psykologia 4-4.5 op  Lääketieteen ala  
040104A-02 Psykologia, lopputentti 2 op     
040104A-03 Psykologia, pakolliset ryhmäopetukset 2 1 op     
040104A-01 Psykologia, pakolliset ryhmäopetukset 1 1 op     
040104A-04 Psykologia, ryhmäopetus 1 op  Lääketieteen ala  
040104A-05 Psykologia, tehtävä 3 op  Lääketieteen ala  
040108A Yleinen patologia 3.5-5 op  Lääketieteen ala  
040108A-01 Yleinen patologia, pakolliset suoritukset 2-2.5 op     
040108A-03 Yleinen patologia, tentti 1-2 op     
040108A-02 Yleinen patologia,kurssipalaute 0.5 op     
Avaa Yleisopinnot
Avaa Harjoittelu