Oppaan LTK - Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma, 2013-14 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Syventävät opinnot
Avaa Aineopinnot
Avaa Kieli- ja viestintäopinnot
Avaa Perusopinnot
Avaa Syventävä moduuli
Avaa Yleisopinnot