Oppaan OyKKK - Sivuaine, Yritysjuridiikka, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

A635001 Yritysjuridiikan perusopinnot, 25 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 11.5. klo 8.30 - pe 15.5.2020 klo 16.00. Aloituspaikkoja 40. 

Huom. OyKKK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua yritysjuridiikan sivuaineopetukseen ilman erillistä opinto-oikeutta.

Yritysjuridiikan perusopintojen opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toimintaan ja erityisesti juridiikan taloudellisista vaikutuksista.

 

Opetustarjonta:

724611P Markkinointioikeus, 5 op
724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus, 5 op
724612P Työoikeus, 5 op
724613P Vero-oikeus I, 5 op
724614P Vero-oikeus II, 5 op  

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden kurssilla
LITO 724831P Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op
voi korvata: 724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus, 5 op

724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus on pakollinen kaikille muille paitsi kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (KTK) suorittaville opiskelijoille, joilla tämä opintojakso sisältyy kauppatieteiden perusopintoihin. KTK-tutkintoa suorittavien tulee valita yritysjuridiikan sivuainekokonaisuuteen yksi aineopintotasoinen yritysjuridiikan kurssi.


A635002 Yritysjuridiikan aineopinnot, 35 op


Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 11.5. klo 8.30 - pe 15.5.2020 klo 16.00. Aloituspaikkoja 10. 

Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3). Opintojaksojen toteutuksesta vastaa Lapin yliopisto. Opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi.

Yritysjuridiikan aineopintojen laajemmassa kokonaisuudessa opiskelijat saavat yritysjuridiikassa sellaisen tietämyksen eri oikeusalueilta, joka on tarpeen oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi liike-elämässä.​ 

Opetus toteutetaan Lapin yliopistosta. Opintoja ei voi korvata muilla sivuaineopinnoilla.

 

Opetustarjonta:

721624A Ympäristöoikeus, 9 op
Ajankohta: parittomien vuosien syksy 2017, 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

721613A Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 7 op
Ajankohta: parittomien vuosien kevät 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

721625A Vakuusoikeus, 5 op
Ajankohta: parittomien vuosien kevät 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

721620A Immateriaalioikeus, 7 op
Ajankohta: parillisten vuosien kevät 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

721626A Rikosoikeus, 7 op
Ajankohta: parillisten vuosien syksy 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

721619A Hallinto-oikeus, 9 op
Ajankohta: parillisten vuosien syksy 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

721623A Eurooppaoikeus, 5 op.
Ajankohta: parittomien vuosien syksy 2017, 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuus ja uusintakuulustelut