Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
764338A Neurotieteen perusteet, 5 op 
Tunniste 764338A  Voimassaolo 01.01.2009 -
Nimi Neurotieteen perusteet  Lyhenne Neurotieteen pe 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3260 Biofysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi (voidaan tenttiä myös englanninkielisen kurssikirjan perusteella)

 
Ajoitus 

3. syksy (riippuen siitä sisältyykö LuK- vai FM-tutkintoon)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa selittää keskus- ja ääreishermoston toiminnan perusperiaatteet.

 
Sisältö 

Kurssilla käydään läpi keskus- ja ääreishermoston toiminnan perusteet kurssikirjan perusteella. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille nykytietämyksen mukainen laaja kuva hermoston toiminnan perusperiaatteista.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

36 h luentoja, 105 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Fysiikan, erityisesti biolääketieteen fysiikan opiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Luennot ja kurssikirja Dale Purves et al.: Neuroscience, 4. painos tai uudempi, Sinauer Associates Inc., MA, USA, 2008.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lopputentti

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kyösti Heimonen
Esa-Ville Immonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Neurotieteen perusteet  Opintojakso  Kyösti Heimonen  07.09.21 -19.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: