Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091755S Parodontologia V, 2-3 op 
Tunniste 091755S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontologia V  Lyhenne Parodontol V 
Laajuus2-3 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pekka Ylöstalo 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

5. lukuvuoden kevätlukukausi (DC10), Syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää gingiviitin ja parodontiitin tulehdusten infektioluonteen, osaa selittää niiden ja yleisterveyden väliset yhteydet sekä tietää miten ne otetaan huomioon parodontologisessa diagnostiikassa ja hoidossa. Tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia lukea tieteellisiä artikkeleita ja soveltaa tietoa kliiniseen potilastyöhön.

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu luento-osuudesta ja seminaareista.

Osa 1: Yleissairaudet ja lääkkeet, jotka altistavat potilaan parodontiumin sairauksille. Parodontaali-infektion vaikutus yksilön terveydentilaan.

Osa 2: Parodontologinen hoitokäytäntö tieteellisten tutkimusten valossa. Parodontologisen hoidon porrastus terveydenhuollossa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, seminaarit

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suun sairaudet ja terveys -juonne

 
Oppimateriaali 

Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4 (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut).
Kertauksena:
Kpl 7:94-111, Kpl 52:555-563.

Uudet sivut:
Kpl 14:208-224, Kpl 15:202-231 + e-sivut, kpl 19:256- 267, kpl 30:365-373, kpl 41:465-474, Kpl 10: 159-165, Kpl 54:564-573

Luennoilla ja seminaareissa jaettu materiaali

Tieteelliset artikkelit

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osa 1: Luento-osuudesta järjestetään kirjallinen kuulustelu.
Osa 2: Seminaarien valmistelu pienryhmissä, seminaarin esitys ja seminaareissa läsnäolo.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0-5, jossa 0 tarkoittaa hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo

Osastonhammalääkäri Hilkka Pernu

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja.

 
Lisätiedot 

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun.
Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Parodontologia V  Opintojakso  Pernu, Hilkka Elina  17.11.21 -09.02.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Parodontologia V tentti  Tentti    17.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Parodontologia V tentti  Tentti    28.01.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Parodontologia V tentti  Tentti    02.03.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: