Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091753S Parodontaalikirurgia II, 1 op 
Tunniste 091753S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Parodontaalikirurgia II  Lyhenne Parod.kir II 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Pernu, Hilkka Elina 
Pekka Ylöstalo 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija syventää tietojaan parodontaalikirurgian mahdollisuuksista hampaan / hampaiston ennusteen parantamisessa ja rekontrukstiivisten toimenpiteiden aiheista, suorituksesta sekä haavanparanemiseen liittyvästä biologiasta.

 
Sisältö 

Parodontologinen rekonstruktiivinen kirurgia.

Harjoitustyöt: Fantom- ja Simulaatioharjoittelu.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, Harjoitustyöt, Itsenäinen opiskelu.

 
Kohderyhmä 

4. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suukirurgiset perustiedot ja –taidot juonne

092125S Parodontaalikirurgia I

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Newman and Carranzas Clinical Periodontology. Thirteenth (13th) Edition. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. W.B. Saunders Company (2019). ISBN: 978-0-323-52300-4. (tai uusin painos, josta asiasisällöltään vastaavat sivut)

Kertauksena: Kpl 63:642-646+ e-sivut.

Uudet sivut: Kpl 65:660-663, Kpl 67:676-687.

Opintojaksolla jaettu materiaali.

e-Kirjan saatavuuden voi tarkistaa Yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lasnäolovelvoite ja osallistumien kirjalllisiin tehtäväviin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Pekka Ylöstalo

Osastonhammaslääkäri Hilkka Pernu

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Kirurgiset perustiedot ja –taidot juonteeseen.

Opetus sisältyy oppiaineen loppukuulusteluun (092105A).

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Parodontaalikirurgia II  Opintojakso  Pernu, Hilkka Elina  14.03.22 -22.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: