Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091602S Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen, 16 op 
Tunniste 091602S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen  Lyhenne Tutkielma 16 op 
Laajuus16 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

16 op

 
Opetuskieli 

Suomi, Englanti

 
Ajoitus 

Tutkielma voidaan aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa. Mahdolliset tutkimustyön aloittamista koskevat edellytykset (esim. hyväksiluku aiemmista opinnoista) ovat aihekohtaisia ja aloituksesta sovitaan kyseisen tutkimusprojektin vastuuhenkilön kanssa.

 
Osaamistavoitteet 

Tutkielma on tieteellinen opinnäytetyö, jossa opiskelijan tulee kyetä osoittamaan hallitsevansa tieteellisen ajattelun ja tieteen tekemisen säännöt. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hammaslääketieteelliseen tutkimustyöhön ja kykenee arvioimaan hammaslääketieteellisiä julkaisuja, kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn osana tiedeyhteisöä, kehittää ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja eettistä ajattelua sekä lisää valmiuksiaan tieteelliseen kirjoittamiseen ja viestintään.

Tutkielmaan (20 op) sisältyy ohjaussopimuksen ja tutkimussuunnitelman laatiminen (4 op), kirjallinen tutkielma ja sen esittäminen sekä osallistuminen kaksi kertaa tutkimusseminaareihin. Tutkielma on ohjattu tutkimustyö, johon kuuluu opiskelijan itsenäisesti kirjoittama tutkielma/kirjallisuuskatsaus tai tieteellinen yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa ensimmäisenä tai toisena.

Hammaslääketieteen oppiaineiden vastuuhenkilöiltä saa tietoa tutkimusprojekteista ja niihin liittyvistä tutkielmien aiheista. Kerran vuodessa järjestettävässä info-tilaisuudessa voi perehtyä kootusti eri oppiaineiden tutkimusprojekteihin.

 
Sisältö 

Tutkielman kirjoittaminen ja sen esittäminen

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen opiskelu

 
Toteutustavat 

Ohjausta ja itsenäistä työskentelyä yhteensä n. 432 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen 1.-5. vuosikurssin opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Tieto ja tutkimus I-III, Tutkielman ohjaussopimus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkielman arviointikriteerit löytyvät täältä http://www.oulu.fi/ltk/node/21902

 

 
Arviointiasteikko 

1-5

 
Vastuuhenkilö 

Antti Tiisanoja

 
Työelämäyhteistyö 

Tutkielman tekeminen voi antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää työelämän käytäntöjä ja luoda kontakteja työelämään.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen  Opintojakso  16  Antti Tiisanoja  22.10.21 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: